01

Daar wordt aan de deur geklopt.....
Daar wordt aan de deur geklopt,
hard geklopt, zacht geklopt.
Daar wordt aan de deur geklopt,
wie zal dat zijn?


Wees maar gerust mijn kind
ik ben een goede vrind.
Want al ben ik zwart als roet,

ik meen het wel goed.

Daar wordt aan de deur geklopt,
hard geklopt, zacht geklopt.
Daar wordt aan de deur geklopt,
wie zal dat zijn?


Wees maar gerust mijn kind
ik ben een goede vrind.

Want al ben ik zwart als roet,

ik meen het wel goed.

02

De zak van Sinterklaas
De zak van Sinterklaas Sinterklaas Sinterklaas
De zak van Sinterklaas, o jongens, jongens, het is zo`n baas!
Daar stopt hij, daar stopt hij, daar stopt hij blij van zin.
De hele, de hele de hele wereld in!

De zak van Sinterklaas Sinterklaas Sinterklaas.
De zak van Sinterklaas, o jongens, jongens, het is zo`n baas!
Hij is voor groot en klein, groot en klein, groot en klein.
Hij is voor groot en klein, voorzien voorzien van marsepein.
En bergen, en bergen, en bergen suikergoed.
Zo lekker, zo lekker, zo lekker en zo zoet.

Hij is voor groot en klein, groot en klein, groot en klein.
Hij is voor groot en klein, voorzien voorzien van marsepein.
De zak van Sinterklaas Sinterklaas Sinterklaas.
De zak van Sinterklaas, o jongens, jongens, het is zo`n baas!
Daar stopt hij, daar stopt hij, daar stopt hij blij van zin.
De hele, de hele de hele wereld in!

De zak van Sinterklaas Sinterklaas Sinterklaas.
De zak van Sinterklaas, o jongens, jongens, het is zo`n baas!

03

Hij komt, hij komt.....
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint.
mijn beste vrind, uw beste vrind,

de vrind van ieder kind.


Mijn hartje klopt,
mijn hartje klopt zo blij.
Wat brengt hij mij,
wat brengt hij u,
wat brengt hij u en mij?


Wie zoet was, koek.
Wie stout is krijgt de roe.


Hij komt, hij komt,die lieve goede Sint.
mijn beste vrind, uw beste vrind,
de vrind van ieder kind.

04

Hoor de wind waait door de bomen


Hoor, de wind waait door de bomen.
Hier in huis zelfs waait de wind.

Zou de goede Sint wel komen.


Als hij 't weer zo lelijk vindt.
Als hij 't weer zo lelijk vindt.


Ja, hij komt in donk're nachten.
Op zijn paardje, o zo snel.
Als hij wist hoe we`em wachten.


Oh, dan kwam hij zeker wel.

Oh, dan kwam hij zeker wel.

05

Hoor wie klopt daar kind'ren
Hoor wie klopt daar kind'ren?
Hoor wie klopt daar kind'ren?
Hoor wie tikt daar zachtjes tegen ´t raam?


Het is een vreemd'ling zeker,
die verdwaald is zeker.
Ik zal hem gauw eens vragen naar zijn naam.


Sint Nicolaas, Sint Nicolaas.
Breng ons vanavond een bezoek
En strooi dan wat lekkers
In een of and're hoek


Hoor wie klopt daar kind'ren?
Hoor wie klopt daar kind'ren?
Hoor wie tikt daar zachtjes tegen ´t raam?


Het is een vreemd'ling zeker,
die verdwaald is zeker.
Ik zal hem gauw eens vragen naar zijn naam.


Sint Nicolaas, Sint Nicolaas
Breng ons vanavond een bezoek
En strooi dan wat lekkers
In een of and're hoek

06

Jongens, heb je 't al vernomen
Jongens heb je 't al vernomen
Tralalalie, Tiralalala
Sinterklaas is aangekomen
Tra lala lie, Tira lala la


Laat ons zingen hand in hand
Sinterklaas is weer in 't land
Tiralalalie, Tiralalala
Tiralalalie, Tiralalala


Mooie winkels, allerwegen
Tralalalie, Tiralalala
Prachtig speelgoed lacht ons tegen
Tralalalie, Tiralalala


't Knechtje, ja die zwarte man
Koopt maar, koopt maar wat hij kan
Tiralalalie, Tiralalala
Tiralalalie, Tiralalala


Alle kind'ren hupp'len, springen
Tralalalie, Tiralalala
Alle kind'ren juichen, zingen
Tralalalie, Tiralalala


'k Zing met heel mijn hartje mee
Heerlijk, heerlijk is 't, hoezee
Tiralalalie, Tiralalala
Tiralalalie, Tiralalala

07

Oh, kom er eens kijken....
Oh, kom er eens kijken,

wat ik in mijn schoentjes vind.
Alles gekregen van die beste Sint.
Een pop met vlechten in het haar,
Een snoezig jurkje kant en klaar,
Drie kaatseballen in een net,
Een letter van banket.


Oh, kom er eens kijken,

wat ik in mijn schoentjes vind.
Alles gekregen van die beste Sint.
Oh, kom er eens kijken,

wat ik in mijn schoentjes vind.
Alles gekregen van die beste Sint.
Een bromtol met een zweep er bij,
Een doos met blokken, ook voor mij!
En schaatsen en een nieuwe pet,
Een letter van banket


Oh, kom er eens kijken,

wat ik in mijn schoentjes vind.
Alles gekregen van die beste Sint.
Alles gekregen van die beste Sint.

 

08

Op hoge, hoge daken
Op de hoge, hoge daken
Rijdt de bisschop met zijn knecht
Wil je weten, lieve kind'ren
Wat hij tot zijn knechtje zegt:


Kijk eens even beste Piet
Of j' ook stoute kind'ren ziet
Kijk eens even beste Piet
Of j' ook stoute kind'ren ziet

Pieter gluurt door elke schoorsteen
En hij noemt de goede Sint
Die geduldig zit te wachten
Ieder ongehoorzaam kind


Alles ziet die slimme Piet
Zich vergissen kan hij niet


Alles ziet die slimme Piet
Zich vergissen kan hij niet


Alles ziet die slimme Piet
Zich vergissen kan hij niet


Alles ziet die slimme Piet
Zich vergissen kan hij niet

09

Sinterklaas is jarig

Sinterklaas is jarig!
'k Zet mijn schoentje klaar.
Wellicht dat hij het vol doet met,
ja wist ik het maar.


Ook leg ik wat water,
en wat hooi voor 't paard.
Want dat trouwe beestje,
is dat heus wel waard.


Als de kleintjes slapen,
komt de goede Sint;
die van alle kind'ren
ons ´t meest bemint.


't Paardje, zwaar beladen,
trekt hij met zich voort.
En zijn knecht vertelt hem,
wat hij heeft gehoord.


Sinterklaas is jarig!
'k Zet mijn schoentje klaar.
Wellicht dat hij het vol doet met,


Ook leg ik wat haver,
en wat hooi voor ´t paard.
Want dat trouwe beestje,
is dat heus wel waard.
Want dat trouwe beestje,
is dat heus wel waard.

10

Sinterklaasje bonne bonne bonne


Sinterklaasje, bonne, bonne bonne,
gooi wat in mijn lege, lege tonne,
gooi wat in de huizen.
We zullen grabbelen als muizen.


Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne,
gooi wat in mijn lege, lege tonne,
gooi wat in de huizen.
We zullen grabbelen als muizen.

11

Sinterklaasje kom maar binnen.....

Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht
En we zitten allemaal even recht
Misschien hebt u wel even tijd


Sinterklaasje kom maar even bij ons aan
En laat uw schimmeltje buiten staan
En we zingen en we springen en we zijn zo blij
Want er zijn geen stoute kind'ren bij
En we zingen en we springen en we zijn zo blij
Want er zijn geen stoute kind'ren bij


Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht
En we zitten allemaal even recht
Misschien hebt u wel even tijd
Voordat u weer naar Spanje rijdt


Sinterklaasje kom maar even bij ons aan
En laat uw schimmeltje buiten staan
En we zingen en we springen en we zijn zo blij
Want er zijn geen stoute kind'ren bij
En we zingen en we springen en we zijn zo blij
Want er zijn geen stoute kind'ren bij

12

Zie de maan schijnt door de bomen
Zie de maan schijnt door de bomen,
makkers staakt uw wild geraas.
't Heerlijk avondje is gekomen,
't avondje van Sinterklaas.


Vol verwachting klopt ons hart,
wie de koek krijgt, wie de gard.
Vol verwachting klopt ons hart,
wie de koek krijgt, wie de gard.


O, wat pret zal 't zijn te spelen
met die bonte harlekijn.
Eerlijk zullen we alles delen:
suikergoed en marsepein.


Maar, o wee, wat bitt're smart.
kregen wij voor koek een gard.
Maar, o wee, wat bitt're smart
kregen wij voor koek een gard!


Maar ik vrees niet dat wij klagen;
vader, moeder zijn zo goed!
Maar nu ook niet alle dagen,
velen waren wij toch zoet.


Ban dus vrij de vrees uit 't hart;
'k wed er ligt geen enk'le gard.
Ban dus vrij de vrees uit 't hart;
'k wed er ligt geen enk'le gard!

13

Zie ginds komt de stoomboot
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan.
Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan.
Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer,
hoe waaien de wimpels al heen en al weer.


Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe:
'Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe!'
Oh, lieve Sint-Nicolaas, oh kom ook eens bij mij
en rijd dan niet stilletjes ons huisje voorbij!


Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan.
Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan.
Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer,
hoe waaien de wimpels al heen en al weer.